Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 2
Ο εκφοβισμός είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο στη Νοσηλευτική με αρνητικές επιπτώσεις, όπως μειωμένη ποιότητα στη φροντίδα, ασθένειες και ..
Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 4
Η νοσηλευτική είναι ένα από τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα που πλήττονται σημαντικά από το επώδυνο σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Σκοπός: ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 3
H παρούσα μελέτη επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή στην πορεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, του Ψυχιατρείου που επωμίσθηκε το μεγαλύτερο ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Ο νοσηλευτής, φροντίζοντας ανθρώπους σε στιγμές μεγάλης ανασφάλειας, αγωνίας και πόνου, βιώνει συναισθήματα που καλείται να επεξεργαστεί και να ..