Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 4
Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί, παγκοσμίως, την πρώτη αιτία μακροχρόνιας ανικανότητας στους ενήλικες, με σοβαρές επιπτώσεις σε ατομικό, οικογενειακό ..
Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 2
Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου ήταν η παρουσίαση, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ορισμένων προβληματισμών σχετικά με την αγωγή υγείας ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 3
Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα συμπορεύτηκε διαχρονικά με την πορεία ανάπτυξης του ευρύτερου συστήματος υγείας. Σημαντικά βήματα ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Η ανάπτυξη αποκεντρωμένων μορφών διοίκησης καθώς και η αναβάθμιση των εξωνοσοκομειακών μορφών περίθαλψης αποτελούν σημεία προσανατολισμού των συστημάτων υγείας, ..