Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 3
Η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας χωρίς περιορισμούς με ταυτόχρονη χρήση πολυμέσων, επιτυγχάνεται με την κινητή τηλεφωνία (ΚΤ). Η λειτουργία του δικτύου της ..