Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 1
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ως προς τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της υγείας ..
Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 2
Στην Κύπρο, δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας με καθολική κάλυψη του πληθυσμού, αλλά ένας συνδυασμός δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ..