Αντιμετώπιση του σοβαρού παιδιατρικού άσθματος με χορήγηση βιολογικών παραγόντων

Εισαγωγή: Τα παιδιά που πάσχουν από άσθμα κατά κύριο λόγο καταφέρνουν να ελέγχουν τα συμπτώματά τους, ωστόσο ένα μικρό ποσοστό αυτών υποφέρει από σοβαρή μορφή που δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη συντηρητική αγωγή. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέες θεραπείες για την αντιμετώπιση του σοβαρού άσθματος, με τις φαρμακευτικές ουσίες Omalizumab και Mepolizumab να είναι οι μόνοι βιολογικοί παράγοντες που γίνονται αποδεκτοί για παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών.
Σκοπός: Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η γνωστοποίηση της σημασίας και της δράσης της ανοσοθεραπείας για την αντιμετώπιση του σοβαρού αλλεργικού άσθματος σε παιδιατρικούς ασθενείς.
Υλικό και Μέθοδος: Κατά την αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar προέκυψαν συνολικά 3.664 άρθρα. Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 11 πρωτογενείς μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης που ορίστηκαν. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν η ασφάλεια και η ανεκτή χορήγηση της Ομαλιζουμάμπης και της Μεπολιζουμάμπης και ο βαθμός κατά τον οποίο επιτυγχάνεται ο έλεγχος των συμπτωμάτων και των παροξυσμικών επεισοδίων. Για την αποδελτίωση των δεδομένων των ερευνών που αφορούσαν τα κύρια χαρακτηριστικά της μελέτης χρησιμοποιήθηκε μια φόρμα, σύμφωνα με τη μέθοδο/πρόταση PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).
Αποτελέσματα: Σε όλες τις έρευνες προέκυψαν θετικά αποτελέσματα από τη θεραπεία με τα δύο μονοκλωνικά αντισώματα, όπως βελτίωση του ελέγχου του άσθματος, μείωση των παροξυσμικών επεισοδίων, των επισκέψεων στα ΤΕΠ και των εισαγωγών στο νοσοκομείο, καθώς και ελάττωση των χορηγούμενων δόσεων εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών. Παράλληλα, τα δύο βιολογικά φάρμακα κρίνονται καλά ανεκτά από τους παιδιατρικούς πληθυσμούς και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν κατά βάση ήπιας μορφής.
Συμπεράσματα: Εξαιτίας της ανακάλυψης και εφαρμογής των δύο βιολογικών παραγόντων αρκετά παιδιά κατάφεραν να ελέγξουν τα συμπτώματα του άσθματος και να έχουν μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Ωστόσο, αναμένεται η έγκριση κι άλλων βιολογικών φαρμάκων που ήδη χορηγούνται σε ενήλικες, ενώ η βρογχική θερμοπλαστική συνιστά μία αμφιλεγόμενη μεν αλλά πολλά υποσχόμενη θεραπευτική μέθοδο για την αντιμετώπιση του σοβαρού άσθματος που ίσως μπορεί να ωφελήσει συγκεκριμένες ομάδες παιδιών.

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 1
Hits: 7128 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 26-05-2023
Συγγραφείς: Αικατερίνη Γιαννέλου , Κωνσταντίνα Γουρνή , Παντελεήμων Περδικάρης