Τόμος 47, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας είναι μια εξελισσόμενη ιδέα προσδιοριζόμενη ως μια μακροπρόθεσμη ηλεκτρονική διατήρηση πληροφοριών σχετικών με την κατάσταση ..
Οι ενδορφίνες παράγονται από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα για την ενδογενή αντιμετώπιση επώδυνων καταστάσεων. Οι φυσιολογικές τους δράσεις φαίνεται ..
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαχείριση του πόνου στα παιδιατρικά νοσοκομεία αποτελεί σημαντικό νοσηλευτικό πρόβλημα κυρίως λόγω του υποκειμενικού του χαρακτήρα, ο ..
Η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών αποτελεί μια παγκόσμια πραγματικότητα που επηρεάζει διαστάσεις της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής. ΣΚΟΠΟΣ ..