Κοινωνικοποίηση και νοσηλευτική Μια προσέγγιση στη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας

Η θεωρητική βάση των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων στη νοσηλευτική εκπαίδευση και κλινική πρακτική των νοσηλευτών μπορεί να προσεγγισθεί αποτελεσματικότερα με τη συνεισφορά θεωριών από το χώρο της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση και υιοθέτηση της επαγγελματικής ταυτότητας του ατόμου και αναλύει τις διαδικασίες που επισυμβαίνουν τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η θεωρία επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες κατά τις οποίες οι διαφορές σε επαγγελματικό προφίλ μεταξύ των ατόμων ενισχύουν ή περιορίζουν τις συγκρούσεις μεταξύ μελών της ίδιας ομάδας αλλά και διαφορετικών ομάδων. Το παρόν άρθρο σκοπό έχει να παρουσιάσει τις κεντρικές θέσεις της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας, μιας πολύ περιορισμένα χρησιμοποιούμενης θεωρίας στη νοσηλευτική, και να αναλύσει πλευρές της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης στη νοσηλευτική υπό το φως της θεωρίας.

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 2
Hits: 234 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2008
Συγγραφείς: Αικατερίνη Χάλαρη