Η επαγγελματική έκθεση στους εισπνεόμενους αναισθητικούς παράγοντες

Η επαγγελματική έκθεση του προσωπικού των χειρουργείων στους εισπνεόμενους αναισθητικούς παράγοντες έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση προβλημάτων υγείας. Σήμερα, η σχέση αυτή δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, καθώς κάποιες μελέτες υποστηρίζουν τη βλαπτική δράση των εισπνεόμενων αναισθητικών, ενώ άλλες απέτυχαν να αναδείξουν με τέτοια σχέση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και η παρουσίαση αποτελεσμάτων σχετικά με την επαγγελματική έκθεση στους εισπνεόμενους αναισθητικούς παράγοντες. Γίνεται αναφορά στους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των νέων πτητικών αναισθητικών και συγκεκριμένα τη χρήση του σεβοφλουρανίου. Χρησιμοποιήθηκαν 65 έρευνες και αποκλείστηκαν 12 από αυτές, λόγω μικρού μεγέθους δείγματος, μη διευκρίνησης των συνθηκών διεξαγωγής της μελέτης και σφαλμάτων κατά τη συλλογή των δεδομένων. Η χρόνια επαγγελματική έκθεση σε εισπνεόμενους αναισθητικούς παράγοντες ίσως αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης προβλημάτων υγείας, ενώ η πιθανότητα αυτή αυξάνεται περισσότερο σε χώρους όπου δεν υπάρχει σύστημα απαγωγής των αερίων ή όταν τα επίπεδα των παραγόντων αυτών είναι πολύ υψηλά. Το πρωτοξείδιο του αζώτου (N2O) φαίνεται να έχει κατηγορηθεί περισσότερο απ’ όλους τους εισπνεόμενους αναισθητικούς παράγοντες για πρόκληση προβλημάτων υγείας. Η σύνθεση σταθερότερων και ασφαλέστερων αναισθητικών αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ενώ η χρήση συστημάτων ασφαλείας και η ενημέρωση του προσωπικού θεωρείται υποχρεωτική, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων.

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 1
Hits: 519 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2008
Συγγραφείς: Σοφία Καλεμάκη , Ευάγγελος Κωνσταντίνου