Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 4
Εισαγωγή: Ως πράσινη προμήθεια ορίζεται το φάσμα των διαδικασιών, με τις οποίες μπορούν να αποκτηθούν πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες. ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 4
Κατά τη μακροχρόνια πορεία της ανθρωπότητας, οι πανδημίες είχαν πάντα μια ξεχωριστή θέση και άλλαξαν τον κόσμο με το ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 4
Περίληψη: Οι νοσηλευτικές θεωρίες και τα εννοιολογικά μοντέλα έχουν αναμφισβήτητα συμβάλλει στη δόμηση και οργάνωση της νοσηλευτικής γνώσης, ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 4
Εισαγωγή: Ο «συνωστισμός» στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο με πολλές προεκτάσεις. Κυρίως επηρεάζει αρνητικά την περίθαλψη ..