Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 4
Η σωματική άσκηση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της θεραπευτικής προσέγγισης ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα. Αντικείμενο της διεθνούς βιβλιογραφίας αποτελεί ..
Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 3
Η αυξανόμενη παρουσία ηλεκτρονικών φακέλων υγείας και ηλεκτρονικών εφαρμογών στον τομέα της υγείας παρουσιάζει ενδιαφέρον και μοναδικές προκλήσεις, ειδικότερα, στο ..
Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 3
Ο όρος «διαπολιτισμική διαμεσολάβηση» και «διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής», αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου "intercultural mediation" και "intercultural mediator". Αφορά σε έναν ..