Διαβητικό πόδι Ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπισή του

Το διαβητικό πόδι αποτελεί μια από τις συχνότερες επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη, κατά την οποία παρατηρούνται δερματικές και οστικές βλάβες στα κάτω άκρα. Οι βλάβες αυτές περιλαμβάνουν εξελκώσεις με φλεγμονή των ιστών ή και γαγγραινώδεις αλλοιώσεις, οι οποίες, εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μπορούν να οδηγήσουν σε ακρωτηριασμό των κάτω άκρων. Σκοπός του άρθρου είναι να τονιστεί ο ρόλος του νοσηλευτή που εργάζεται στη φροντίδα των διαβητικών στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν άρθρο αναφέρεται στο ρόλο του νοσηλευτή στην εκπαίδευση των ατόμων με διαβήτη, με σκοπό την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου από τα κάτω άκρα. Παράλληλα, αναφέρεται ο ρόλος της υπόλοιπης διαβητολογικής ομάδας στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με διαβήτη και στην ενημέρωσή τους σχετικά με τη φροντίδα των κάτω άκρων. Στη συνέχεια, τονίζεται ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων με διαβήτη, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν σε δραστηριότητες αυτοφροντίδας και να προλάβουν την εμφάνιση επιπλοκών στα κάτω άκρα. Συμπερασματικά, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν επαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση σχετική με το διαβήτη ενεργοποιούνται αποτελεσματικά στη λήψη μέτρων πρόληψης και θεραπείας των επιπλοκών της νόσου τους. Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα βοηθούν τα άτομα με διαβήτη να αποκτήσουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με την κατάστασή τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες αυτοφροντίδας τους.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Hits: 76 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2007
Συγγραφείς: Σταυρούλα Κ. Γερογιάννη , Γεωργία Κ. Γερογιάννη