Τόμος 46, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία εκτίθενται σε επαγγελματικούς κινδύνους με παρόμοιο τρόπο με τους εργαζόμενους σε οποιοδήποτε άλλο εργασιακό χώρο. ..
Η ποιοτική έρευνα αποτελεί όχι μόνο μια ερευνητική μεθοδολογία που η χρήση της διαρκώς αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα, ..
Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) ευθύνονται για το 50% των νευρολογικών προβλημάτων και ενοχοποιούνται για 4,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως ..
Οι κανονισμοί λειτουργίας των χειρουργείων αποτελούν τη βάση για την καλή οργάνωση και διοίκηση των χειρουργείων. Η παρούσα μελέτη ..
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών Νοσηλευτικής για θέματα σεξουαλικότητας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμμετείχαν 127 πρωτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, ..