η έννοια της συμμετοχής στη φροντίδα υγείας

Η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων αποτελεί κεντρικό άξονα δράσης στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας, ενώ συγχρόνως αποτελεί και θέμα μείζονος ενδιαφέροντος στην οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Η ενσωμάτωση των απόψεων των πολιτών αφορά σε όλα τα επίπεδα λήψης απόφασηςδιασφαλίζει τη διαφάνεια και νομιμότητα των διαδικασιών και των αποφάσεων και αποτελεί τη βάση για μια ισότιμη και αποτελεσματική κατανομή των σπάνιων πόρων στον τομέα της υγείας. Αν και υπάρχουν αρκετές αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, εντούτοις ο τρόπος συμμετοχής των πολιτών στον υγειονομικό σχεδιασμό αποτελεί πρόκληση για όλα τα συστήματα υγείας. Η ιδέα της συμμετοχής έχει εφαρμοστεί στο Όρεγκον των ΗΠΑ, την Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίθετα, στην Ελλάδα, οι όποιες προσπάθειες έχουν γίνει έως τώρα είναι υποτυπώδεις.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Hits: 432 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2007
Συγγραφείς: Πέτρος Κολοβός , Παναγιώτα Σουρτζή