Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και αυτόματη εξωτερική απινίδωση ενήλικα οδηγίες 2005 του ευρωπαϊκού συμβουλίου ανάνηψης

Η συνεχής ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βασικής υποστήριξης ζωής ενήλικα κατέστησε αναγκαία την τροποποίηση των οδηγιών του European Resuscitation Council (ERC) του 2000, γεγονός που οδήγησε στη δημοσίευση των οδηγιών του 2005. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη γνωστοποίηση των βασικών αλλαγών στον αλγόριθμο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΑ) και της αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης (ΑΕΑ) ενήλικα. Οι κύριες αλλαγές στην KAA και στην ΑΕΑ επικεντρώνονται στα παρακάτω: (α) Η έναρξη της KAA αποφασίζεται εφόσον το θύμα είναι αναίσθητο και δεν αναπνέει φυσιολογικά. (β) Οι διασώστες θα πρέπει να διδάσκονται να τοποθετούν τα χέρια στο κέντρο του στήθους, χωρίς να ακολουθούν την κλασική μέθοδο εύρεσης του σημείου συμπιέσεων μέσω πλευρικού τόξου. (γ) Η κάθε εμφύσηση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 sec. (δ) Η αναλογία συμπιέσεων/αναπνοών τροποποιείται από 15:2 σε 30:2. (ε) Σε ενήλικα, οι 2 αρχικές εμφυσήσεις παραλείπονται και εφαρμόζονται 30 συμπιέσεις, αμέσως μετά τη διάγνωση καρδιακής ανακοπής. (στ) Αφού αναγνωριστεί απινιδώσιμος ρυθμός, δίνεται μία απινίδωση με ΑΕΑ. Ακολουθούν 2 min συνεχούς KAA, χωρίς να γίνει έλεγχος για σφυγμό, σημεία ζωής ή επαναφορά φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. (ζ) Προτείνεται η καθιέρωση προγραμμάτων απινίδωσης με AEA προσβάσιμα για πολίτες σε περιοχές όπου η πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανακοπής είναι μεγαλύτερη από ένα περιστατικό στα 2 χρόνια. Οι νέες οδηγίες δεν αντικατοπτρίζουν το μόνο τρόπο επιτυχούς ανάνηψης, αλλά απλώς απεικονίζουν ευρέως αποδεκτούς και απλουστευμένους αλγόριθμους, ασφαλείς και αποτελεσματικούς για διασώστη και θύμα. Ταυτόχρονα, καίρια σημασία έχει η επέκταση των προγραμμάτων εκπαίδευσης σε όλους τους επαγγελματίες υγείας και στο ευρύ κοινό, για την ταχύτερη αντίδραση στα περιστατικά ανακοπής.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Hits: 333 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2007
Συγγραφείς: Γεώργιος Ι. Παυλίδης , Δημήτριος-Έργκεστ Μπομπάι , Ρενάτο Τριφόνη