Συμβολή της Θεραπείας με Βαρενικλίνη στη Διακοπή του Καπνίσματος Ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο

Η συμβολή της θεραπείας με χρήση βαρενικλίνης στη διακοπή του καπνίσματος ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε συνδυασμό με συμβουλευτική υποστήριξη αποτελεί εναλλακτική οδό επιτυχούς διακοπής του καπνίσματος. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της βαρενικλίνης σε συνδυασμό με εντατική συμβουλευτική υποστήριξη στη διακοπή του καπνίσματος στα πλαίσια 6μηνου προγράμματος καρδιακής αποκατάστασης σε ασθενείς μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Υλικό και Mέθοδος: To δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 73 ασθενείς που προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω οξέος καρδιακού συμβάντος και έκαναν προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος με βαρενικλίνη και εντατική συμβουλευτική υποστήριξη. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση από τους ασθενείς ερωτηματολογίου ειδικά κατασκευασμένου για τις ανάγκες της μελέτης. Η στατιστική ανάλυση έγινε με την εφαρμογή της στατιστικής δοκιμασίας X2-test και το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο <0,05. Αποτελέσματα: Το 65,8% του δείγματος ήταν άνδρες, το 85,0% παρουσίασε ΟΕΜ και το 19,2% έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη. Το 20,5% κατανάλωνε 15–20 τσιγάρα την ημέρα, το 69,9% 20–30, πάνω από 30 το 9,6% του δείγματος και το 64,4% είχε κάνει προσπάθειες διακοπής του καπνίσματος. Ως παρενέργεια της βαρενικλίνης το 23,3% ανέφερε ναυτία, το 46,6% κατάθλιψη, το 17,8% διαταραχές ύπνου και το 26,0% άλλες παρενέργειες όπως δυσκοιλιότητα, περίεργα όνειρα και κεφαλαλγία. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στις μεταβλητές που αφορούν στη φαρμακευτική αγωγή με βαρενικλίνη σε σχέση με το φύλο, p>0,05. Τα άτομα κάτω των 60 ετών συχνότερα παρατήρησαν ως παρενέργεια της θεραπείας τη ναυτία, p=0,024 και τα άτομα που διέμεναν εντός Αττικής συχνότερα ζήτησαν βοήθεια-ενθάρρυνση από 3 φορές και πάνω, p=0,031, όπως και τα άτομα με συννοσηρότητα, p=0,038. Τα άτομα τα οποία επιχείρησαν τη διακοπή του καπνίσματος και άλλη φορά συχνότερα λαμβάνουν βαρενικλίνη περισσότερο από 3 εβδομάδες, p=0,001, δεν έχουν καπνίσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, p=0,033, συχνότερα αναζήτησαν επιπλέον βοήθεια-ενθάρρυνση κατά την περίοδο της θεραπείας, p=0,013, δεν άλλαξαν διατροφικές συνήθειες μετά την έναρξη της θεραπείας, p=0,011, δεν ελάττωσαν την ποσότητα του αλατιού, p=0,039 ούτε τα λιπαρά, p=0,035, όπως επίσης και τα γλυκά, p=0,034. Οι καλά ενημερωμένοι ασθενείς λαμβάνουν την βαρενικλίνη για 3 και περισσότερες εβδομάδες, p=0,028 και προτιμούν το γυμναστήριο ως σωματική άσκηση, p=0,027. Συμπεράσματα: Η φαρμακευτική μέθοδος με τη χρήση της βαρενικλίνης σε συνδυασμό με τη συμβουλευτική υποστήριξη παρουσιάζει αρκετά θετικά αποτελέσματα και είναι ικανή να συμβάλει στη διακοπή του καπνίσματος.